MachenhauerNielsen Advokater har den ambition at være Nordvestsjællands bedste til at yde rådgivning og konfliktløsning for både private og erhvervslivet. 

Med vore to kontorer i Kalundborg og Holbæk er vi stærkt lokalt forankret. Du kan møde os på pløjemarker og på bonede gulve, og du vil finde os engagerede i alle sider af samfundslivet: humanitært, kulturelt, politisk og sportsligt.   Du skal vide, at vi lægger vægt på en ordentlig, effektiv og hurtig sagsbehandling, og du kan forvente, at du altid bliver holdt løbende orienteret om din sag.   Du skal også vide, at du altid er meget velkommen til at kontakte os, hvad enten dit behov er en større gennemgang af din sag eller blot et godt råd.

Oplysning iht. Forbrugerklageloven

Vi håber, at vore klienter bliver tilfredse med kontorets behandling af sagerne, og vi ser altid frem til et positivt samarbejde. Hvis der mod forventning måtte opstå utilfredshed med behandlling af sagen eller afregning af sagen, beder vi om at der i første omgang rettes henvendelse til kontoret, således at vi kan få løst en eventuel uenighed i mindelig og få eventuelle misforståelser afklaret. Såfremt dette ikke lykkes, skal vi i henhold til Forbrugerklageloven oplyse om, at man kan indbringe en tvist for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

MachenhauerNielsen drives som et I/S med 4 advokater som indehavere. Vores cvr.nr. er 20 94 87 87.

Vi har tegnet ansvarsforsikring og garanti i henhold til Advokatsamfundets regler ved forsikringsselskabet HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø., tlf.nr. 33 36 95 95. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.  

Alle advokater hos MachenhauerNielsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.